OGLASNA PLOČA - OBAVIJESTI


Obavijest o prestanku rada škole s početkom školske godine 2023./2024.

Privatna srednja škola Varaždin osnovana je 1999. godine, a njena djelatnost je bila odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme, te stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

U proteklim godinama velik broj polaznica i polaznika naše škole stekao je u njoj svoju srednjoškolsku naobrazbu redovnim obrazovanjem, prekvalifikacijom ili uspješnim završavanjem nekog od brojnih programa osposobljavanja i usavršavanja u različitim područjima rada. Time su stekli novo zanimanje, mogućnost lakšeg zapošljavanja, napredovanja i boljeg snalaženja na tržištu rada.

Svim polaznicima, koji su tijekom školovanja marljivo učili i trudili se uz rad steći dodatno obrazovanje ovim se putem iskreno zahvaljujemo na ukazanom povjerenju. Želimo da i dalje budu visoko motivirani, da prate tehnološki razvoj i neprekidno se usavršavaju, jer je znanje blagodat koje obogaćuje sve nas.

Zahvaljujemo i svim našim zaposlenicima, nastavnicima i suradnicima na dobroj suradnji, na njihovoj predanosti, velikom trudu i doprinosu u radu naše škole. Zahvaljujemo na njihovoj motivaciji, strpljenju i brizi kojom su polaznicima škole prenijeli potrebna znanja, vještine i životne spoznaje te im time učvrstili pozitivan način razmišljanja, volju i strast za učenjem i osobnim napredovanjem.

Zahvaljujemo također i ustanovama i gospodarskim tvrtkama sa područja cijele Hrvatske, odnosno njihovim voditeljima i zaposlenicima sa kojima smo, tijekom proteklih desetljeća poslovanja škole ostvarili dobru poslovnu suradnju.

Vjerujemo da je naša škola svojim radom, organizacijom nastave i primjerenim odnosom prema polaznicima, nadahnula i ostale obrazovne ustanove u okruženju, te svojim primjerom pridonijela pozitivnim promjenama u školstvu.

Sretno svima!

Na vrhObavijest o donošenju Odluke o prestanku ustanove i imenovanju likvidatora

Odlukom osnivača škole, sukladno članku 71. st. 1, točka 4. Zakona o ustanovama, Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti prestaje sa radom 18. rujna 2023. godine.

Temeljem članka 111. i 116. Zakona o Trgovačkim društvima nazivu škole se dodaju riječi "u likvidaciji", podnijeta je prijava u sudski registar za upis prestanka društva, te je donesena Odluka o imenovanju likvidatora - za kog se imenuje g. Srećko Kos iz Varaždina.

Na vrhObavijest Trgovačkog suda o promjenama u Sudskom registru

Objava Tt-23/3785-2 od 28.09.2023.

Trgovački sud u Varaždinu po sudskom savjetniku - Valentina Kovačić u registarskom predmetu upisa u Sudski registar nastanka razloga za prestanak subjekta upisa, promjene naziva i imenovanje likvidatora po prijedlogu - Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti, Varaždin, ulica Matka Laginje 6, 28.09.2023. riješio je:

u sudski registar ovog suda upisuje se nastanak razloga za prestanak subjekta upisa, promjena naziva i imenovanje likvidatora subjekta upisanog pod tvrtkom / nazivom Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti u likvidaciji, sa sjedištem u Varaždinu, ulica Matka Laginje 6, u registarski uložak sa MBS: 070056620, OIB 05560208334.

vidi više:
Sudski registar - podaci o poslovnom subjektu

Na vrhPoziv svim vjerovnicima

Sukladno članku 373. Zakona o trgovačkim društvima, likvidator ustanove - Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti u likvidaciji, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu sa MBS 070056620, OIB 05560208334, Varaždin, Grad Varaždin, Ulica Matka Laginje 6, objavljuje:

Poziv vjerovnicima da prijave tražbine

1. Osnivači ustanove Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti u likvidaciji, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu sa MBS 070056620, OIB 05560208334, Varaždin, Grad Varaždin, Ulica Matka Laginje 6, dana 18.09.2023. donijeli su Odluku o prestanku ustanove.

2. Pozivaju se vjerovnici ustanove u likvidaciji, da odmah nakon objave ovog poziva, a najkasnije u roku 6 mjeseci od objave poziva, prijave svoje tražbine, podneskom s pripadajućim dokazima. Prijave se podnose na adresu ustanove.

U Varaždinu, dana 18.09.2023. godine.

Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti u likvidaciji
likvidator, Srećko Kos

vidi izvor:
Sudski registar - objave subjekta upisa

Na vrh

Privatna srednja škola Varaždin
s pravom javnosti u likvidaciji

42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. 00385 98 976 0763
E-pošta: pssv.ul@gmail.com