POSLOVNI TAJNIK
POSLOVNA TAJNICA
Organizacija nastave

Nastava u trajanju od 125 sati se održava tijekom tjedna u večernjim satima, a tijekom nje polaznici/ce slušaju predavanja i obavljaju vježbe iz područja uredskog poslovanja, poslovnih komunikacija, osnova knjigovodstva i pravnih propisa, te rada s uredskim strojevima. Nakon odslušanih predavanja i vježba polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslovnog tajnika / poslovnu tajnicu. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.


Uvjeti za upis u program

  • prethodno završeno (minimalno) trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije


Upisni rokovi

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.


Prijava u narednu obrazovnu grupu

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene prijavnice koja se može poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.


Dokumenti potrebni za upis

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr