HOTELSKI SOBAR
HOTELSKA SOBARICA
Organizacija nastave

Teorijski dio nastave je u trajanju od 54 sata i obuhvaća nastavne cjeline iz higijene, zaštite na radu, osnove hotelskog domaćinstva, poslovne komunikacije i bontona, osnove stranog jezika, sredstava, uređaja i načina korištenja pri čišćenju i održavanju u hoteskom okruženju. Nastava se odvija u školi i organizirana je tijekom tjedna u večernjim satima.
Praktični dio nastave je u trajanju od 96 sati i odvija u hotelima i trgovačkim društvima i obrtima koji pružaju usluge smještaja gostiju.
Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove hotalskog sobara / sobarice.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.


Uvjeti za upis u program

  • prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje
  • navršenih 15 godina
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije


Upisni rokovi

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.


Prijava u narednu obrazovnu grupu

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene prijavnice koja se može poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.


Dokumenti potrebni za upis

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr