RUDARSKI TEHNIČAR
RUDARSKA TEHNIČARKA
Opis obrazovnog programa

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje rudarski tehničar je četverogodišnjeg trajanja.
Trajanje obrazovanja za polaznike koji imaju prethodno završeno samo osnovno obrazovanje je četiri školske godine.
Trajanje prekvalifikacije - za polaznike koji imaju završeno trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u drugom zanimanju je u pravilu dvije školske godine, dok trajanje prekvalifikacije za polaznike koji već imaju završenu četverogodišnju srednju školu je u pravilu najmanje jedna školska godina.

Nastava se izvodi dopisno-konzultativnom metodom - putem skupnih i individualnih konzultacija polaznika s predmetnim nastavnicima te kroz provjeru znanja (predmetni ispiti).Konzultacije i provjere znanja se organiziraju tijekom tjedna u kasno popodnevnim i večernjim satima čime se olakšava dolazak na nastavu zaposlenim polaznicima.

Na kraju školovanja polaznici izrađuju završni rad, a po njegovoj uspješnoj obrani završavaju srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.2, tj. srednjoškolsko obrazovanje četverogodišnjeg trajanja u zanimanju rudarski tehničar / rudarska tehničarka - što omogućava zapošljavanje u zanimanju ili nastavak školovanja na visokim učilištima / fakultetima.
Polaznici koji to žele mogu prijaviti polaganje državne mature - koja može biti uvjet za upis i nastavak školovanja na visokim učilištima / fakultetima.


Pregled nastavnih predmeta po razredima:
Prvi razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Povijest
 • Etika ili Vjeronauk
 • Geografija
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija
 • Biologija
 • Računalstvo
 • Tehnologija materijala
 • Sigurnost na radu
 • Tehničko crtanje
 • Osnove strojarstva
Drugi razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Povijest
 • Etika ili Vjeronauk
 • Geografija
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Fizika
 • Kemija
 • Računalstvo
 • Tehničko crtanje
 • Osnove strojarstva
 • Elektrotehnika i automatizacija
 • Geologija i petrologija
 • Mehanika
 • Stručna praksa
Treći razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Etika ili Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Politika i gospodarstvo
 • Matematika
 • Geologija i petrologija
 • Mehanika
 • Miniranje
 • Izgradnja podzemnih prostorija i tunela
 • Osnove mehanike stijena i tla
 • Rudarski strojevi
 • Eksploatacija mineralnih sirovina
 • Ležišta nafte i plina
 • Stručna praksa
Četvrti razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Etika ili Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Rudarski strojevi
 • Eksploatacija mineralnih sirovina
 • Bušenje s vježbama
 • Oplemenjivanje mineralnih sirovina
 • Osnove geodezije
 • Istraživanje ležišta mineralnih sirovina
 • Proizvodnja i transport nafte i plina
 • Zbrinjavanje otpada
 • Stručna praksa
 • Izrada i obrana završnog rada

Uvjeti i dokumentacija potrebna za upis

Minimalni uvjeti za upis u program obrazovanja odraslih je navršenih 15 godina života, završeno osnovno obrazovanje, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju za koje se polaznik školuje.

Dokumenti koji su potrebni za upis polaznika koji je prethodno završio samo osnovno obrazovanje je original svjedodžbe 8. razreda osnovne škole, fotokopija rodnog lista ili istovjetni ispis iz servisa e-građani, te osobna iskaznica.
Dokumenti koji su potrebni za upis polaznika u program prekvalifikacije su sve razredne svjedodžbe srednje škole, završna svjedodžba prethodno završene srednje škole, fotokopija rodnog lista ili istovjetni ispis iz servisa e-građani, te osobna iskaznica.
Za osobe koje su prethodno završile obrazovanje koje nije u obrazovnom području "rudarstvo, geologija, nafta i kemijska tehnologija " potrebna je i potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo prethodnom radno iskustvu od najmanje 5 godina na neposrednim poslovima u rudarstvu.


Prijava u obrazovni program i upis

Prijava kojom se izražava zainteresiranost za upis u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole ili dostavom ispunjene prijavnice poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

Upis u obrazovni program vrši se u rokovima i skladu s natječajem za upis. U pravilu, upis u školu se vrši početkom školske godine - u rujnu, no u slučaju premalog broja prijavljenih građana u određeni obrazovni program, upis i početak održavanja nastave se može odgoditi do trenutka prijave dovoljnog broja zainteresiranih za školovanje.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr