RUDARSKI POSLOVOĐA
RUDARSKA POSLOVOTKINJA
Opis obrazovnog programa

Program usavršavanja za rudarskog poslovođu / rudarsku poslovotkinju namijenjen je usavršavanju znanja i stjecanje novih radnih kompetencija na poslovima u rudarstvu.
Nastava se održava konzultativno-instruktivnom metodom u trajanju od 555 sati tijekom kojih polaznici/ce unapređuju svoje znanje u području rudarstva.
Teorijski dio nastave se odvija u školi, a organizira se u pravilu tijekom tjedna u večernjim satima ili vikendom, s ciljem što lakšeg prisustvovanja nastavi zaposlenim, kao i polaznicima koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Praktični dio nastave se odvija u suradnji sa rudarskim trgovačkim društvima i obrtima.

Nakon odslušanih predavanja i vježbi, te svih položenih predmetnih ispita, polaznici/ce polažu završni ispit u programu usavršavanja, a po uspješno položenom završnom ispitu škola im izdaje uvjerenje o završenom programu usavršavanja za zanimanje "Rudarski poslovođa" / "Rudarska poslovotkinja". Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka (tzv. e-radna knjižica) o stečenim radnim kompetencijama za obavljanje poslova 5. stupnja složenosti.


Pregled nastavnih predmeta:
 • Geologija s petrografijom
 • Rudarstvo - eksploatacija i prerada mineralnih sirovina
 • Tehnika bušenja s primjenjenim strojarstvom
 • Tehnika miniranja
 • Tehnologija materijala
 • Opće strojarstvo
 • Rudarski / građevinski strojevi i uređaji
 • Organizacija službe održavanja
 • Organizacija proizvodnje
 • Psihofiziologija rada s komuniciranjem
 • Zaštita na radu kod najraširenijih tehnoloških procesa
 • Stručna praksa

 • Završni stručni rad

Uvjeti i dokumentacija potrebna za upis

Punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju, te završeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje rudarskog smjera, ili završeno srednje obrazovanje u nekom drugom području rada uz najmanje 5 godine radnog iskustva na neposrednim poslovima u rudarstvu.

Dokumenti potrebni za upis su svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list ili adekvatan ispis sa servisa e-građani i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Za osobe koje su prethodno završile obrazovanje koje nije u obrazovnom području "rudarstvo, geodezija, nafta i kemijska tehnologija" potrebna je i potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo prethodnom radno iskustvu od najmanje 5 godina na neposrednim poslovima u rudarstvu.


Prijava u obrazovni program i upis

Prijava kojom se izražava zainteresiranost za upis u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole ili dostavom ispunjene prijavnice poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

Upis u obrazovni program vrši se u rokovima i skladu s natječajem za upis. U pravilu, upis u školu se vrši početkom školske godine - u rujnu, no u slučaju premalog broja prijavljenih građana u određeni obrazovni program, upis i početak održavanja nastave se može odgoditi do trenutka prijave dovoljnog broja zainteresiranih za školovanje.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr