OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
Program je namijenjen osobama koje imaju 15 ili više godina, a koje nisu završile osnovno obrazovanje.
Polaznici će završetkom programa osnovnog obrazovanja unaprijediti temeljnu pismenost i životne vještine u svim područjima, podići opću obrazovanost do razine osnovne škole, osposobiti će se za samostalno učenje kao osnovu za cjeloživotno učenje te steći uvjete za mogući nastavak obrazovanja u srednjem školstvu.

Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje ovisno o završenom razredu u prethodnom obrazovanju, o čemu ovisi i najkraće trajanje do uspješnog završetka osnovnog obrazovanja.

Program osnovnog obrazovanja odraslih provodi se kroz šest obrazovnih razdoblja, a svako obrazovno razdoblje traje osamnaest tjedana:

1. obrazovno razdoblje (trajanje 180 nastavnih sati)
2. obrazovno razdoblje (trajanje 180 nastavnih sati)
3. obrazovno razdoblje (trajanje 234 nastavna sata)
4. obrazovno razdoblje (trajanje 258 nastavnih sati)
5. obrazovno razdoblje (trajanje 294 nastavna sata)
6I. obrazovno razdoblje (trajanje 354 nastavnih sati)

Prvo i drugo obrazovno razdoblje odgovaraju razini redovitog obrazovanja od I. do IV. razreda osnovne škole i namijenjena su obrazovanju polaznika koji nisu završili prvih četiri razreda osnovne škole.
Obrazovna razdoblja od 3. do 6 odgovaraju razini redovitog obrazovanja od V. do VIII. razreda i namijenjena su obrazovanju polaznika koji su napustili osnovno obrazovanje između četvrtog i osmog razreda.

Za 1. i 2. obrazovno razdoblje izvodi se redovita nastava, dok se za 3. do 6. obrazovno razdoblja izvodi konzultativno – instruktivna ili dopisno-konzultativna nastava.


Upis u program osposobnog obrazovanja

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu.


Prijava u narednu obrazovnu grupu

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene prijavnice koja se može poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.


Dokumenti potrebni za upis

Svjedodžbe o prethodno završenim razredima osnovne škole, domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžbe moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, dok se ostali dokumenti mogu predati kao fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr