MINER / PALITELJ MINA
MINERKA / PALITELJICA MINA
Organizacija nastave

Osposobljavanje je namijenjenio za osobe zaposlene u tvrtkama rudarske djelatnosti na poslovima miniranja.
Teoretski dio nastave je u trajanju od 70 sati i obuhvaća nastavne cjeline iz osnova rudarstva, tehnologije materijala, poznavanja tehničkih normativa pri rukovanju eksplozivnim sredstvima u rudarstvu, tehnike miniranja i zaštite na radu. Nastava se odvija u školi i organizirana je tijekom tjedna u večernjim satima. Praktični dio nastave je u trajanju od 125 sati i odvija u rudarskim trgovačkim društvima na poslovima pri miniranju.
Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove minera palitelja/ice mina na poslovima u tvrtkama koje se bave rudarskom djelatnošću.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.


Uvjeti za upis u program miner (pomoćni poslovi pri miniranju u rudarstvu)

  • za minera prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje
  • navršenih minimalno 18 godina
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije


Uvjeti za upis u program miner - palitelj mina pri obavljanju rudarske djelatnosti

  • prethodno završeno (minimalno) trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
  • tri godine radnog iskusta na poslovima u rudarstvu i tri mjeseca na poslovima pripreme miniranja
  • navršenih minimalno 18 godina
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije


Upisni rokovi

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.


Prijava u narednu obrazovnu grupu

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene prijavnice koja se može poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.


Dokumenti potrebni za upis

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica.

Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr