MESAR
MESARICA
Opis obrazovnog programa

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar je trogodišnjeg trajanja.
Trajanje obrazovanja za polaznike koji imaju prethodno završeno samo osnovno obrazovanje je tri školske godine.
Trajanje prekvalifikacije - za polaznike koji imaju završeno najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u drugom zanimanju je u pravilu jedna školska godina, no ovisno o posjedovanju radnog iskustva na poslovima mesara ono može biti kraće.

Nastava se izvodi dopisno-konzultativnom metodom - putem skupnih i individualnih konzultacija polaznika s predmetnim nastavnicima te kroz provjeru znanja (predmetni ispiti). Konzultacije i provjere znanja se organiziraju tijekom tjedna u kasno popodnevnim i večernjim satima čime se olakšava dolazak na nastavu zaposlenim polaznicima.

Na kraju školovanja polaznici izrađuju završni rad, a po njegovoj uspješnoj obrani završavaju srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1, tj. srednjoškolsko obrazovanje trogodišnjeg trajanja u zanimanju mesar / mesarica, što omogućava zapošljavanje u zanimanju kao i nastavak školovanja u programima usavršavanja u srodnom području.


Pregled nastavnih predmeta po razredima:
Prvi razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Povijest
 • Etika ili Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Matematika
 • Tehnologija zanimanja
 • Praktična nastava
 • Stručna praksa

Drugi razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Etika ili Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Politika i gospodarstvo
 • Matematika
 • Tehnologija zanimanja
 • Praktična nastava
 • Stručna praksa

Treći razred:

 • Hrvatski jezik
 • Strani jezik
 • Etika ili Vjeronauk
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Računalstvo
 • Tehnologija zanimanja
 • Praktična nastava
 • Stručna praksa
 • Izrada i obrana završnog rada


Uvjeti i dokumentacija potrebna za upis

Minimalni uvjeti za upis u program obrazovanja odraslih je navršenih 15 godina života, završeno osnovno obrazovanje, te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju za koje se polaznik školuje.

Dokumenti koji su potrebni za upis polaznika koji je prethodno završio samo osnovno obrazovanje je original svjedodžbe 8. razreda osnovne škole, fotokopija rodnog lista ili istovjetni ispis iz servisa e-građani, te osobna iskaznica.
Dokumenti koji su potrebni za upis polaznika u program prekvalifikacije su sve razredne svjedodžbe srednje škole, završna svjedodžba prethodno završene srednje škole, fotokopija rodnog lista ili istovjetni ispis iz servisa e-građani, te osobna iskaznica.


Prijava u obrazovni program i upis

Prijava kojom se izražava zainteresiranost za upis u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole ili dostavom ispunjene prijavnice poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

Upis u obrazovni program vrši se u rokovima i skladu s natječajem za upis. U pravilu, upis u školu se vrši početkom školske godine - u rujnu, no u slučaju premalog broja prijavljenih građana u određeni obrazovni program, upis i početak održavanja nastave se može odgoditi do trenutka prijave dovoljnog broja zainteresiranih za školovanje.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr