KNJIGOVOĐA ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE I VOĐENJE KNJIGOVODSTVENIH, RAČUNALNIH I FINANCIJSKIH POSLOVA
Opis obrazovnog programa

Program usavršavanja za knjigovođu / knjigovotkinju za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računalnih i financijskih poslova namijenjen je osobama koje se žele nadopuniti svoja znanja potrebna za vođenje financijskih i knjigovodstvenih poslova za drugog poslodavca, ili žele otvoriti vlastiti knjigovodstveni obrt.
Nastava se održava konzultativno-instruktivnom metodom u trajanju od 190 sati tijekom kojih polaznici/ce unapređuju svoje znanje u području ekonomije.
Teorijski dio nastave se odvija u školi, a organizira se u pravilu tijekom tjedna u večernjim satima ili vikendom, s ciljem što lakšeg prisustvovanja nastavi zaposlenim, kao i polaznicima koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Praktični dio nastave se odvija u suradnji sa trgovačkim društvima i obrtima.

Nakon odslušanih predavanja i vježbi, te svih položenih predmetnih ispita, polaznici/ce polažu završni ispit u programu usavršavanja, a po uspješno položenom završnom ispitu škola im izdaje uvjerenje o završenom programu usavršavanja za zanimanje "Knjigovođa za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računalnih i financijskih poslova". Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka (tzv. e-radna knjižica) o stečenim radnim kompetencijama za obavljanje poslova 5. stupnja složenosti.


Pregled nastavnih predmeta:
  • Računovodstvo poduzetnika
  • Vježbe iz knjigovodstva
  • Elektronička računala i njihova primjena kod knjigovodstvenih poslova
  • Psihofiziologija rada s poslovnim komuniciranjem

  • Završni stručni rad

Uvjeti i dokumentacija potrebna za upis

Punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju, te završeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje u području ekonomije, ili završeno srednje obrazovanje u nekom drugom području rada uz najmanje 5 godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima.

Dokumenti potrebni za upis su svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list ili adekvatan ispis sa servisa e-građani i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Za osobe koje su prethodno završile obrazovanje koje nije u području ekonomije, uprave i trgovine potrebna je i potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo prethodnom radno iskustvu od najmanje 5 godina na knjigovodstvenim ili srodnim poslovima.


Prijava u obrazovni program i upis

Prijava kojom se izražava zainteresiranost za upis u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole ili dostavom ispunjene prijavnice poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

Upis u obrazovni program vrši se u rokovima i skladu s natječajem za upis. U pravilu, upis u školu se vrši početkom školske godine - u rujnu, no u slučaju premalog broja prijavljenih građana u određeni obrazovni program, upis i početak održavanja nastave se može odgoditi do trenutka prijave dovoljnog broja zainteresiranih za školovanje.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr