PRIPREMA PALITELJA MINA ZA POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJE PROPISA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA
Organizacija nastave

Škola vrši pripremu palitalja mina koji su shodno odredbi Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu dužni svake godine polagati kontrolni ispit iz poznavanja propisa o eksplozivnim tvarima. Nastava te polaganje ispita se organizira tijekom tjedna u poslijepodnevnim satima, kao i vikendom. Po položenom ispitu škola izdaje uvjerenje polaznicima/cama o položenom kontrolnom ispitu iz poznavanja propisa o uporabi eksplozivnih tvari.


Uvjeti za upis u program:

  • prethodno završeno osposobljavanje za palitelj/icu mina,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.


Upisni rokovi

Predbilježba za narednu obrazovnu skupinu, odnosno polaganje kontrolnog ispita se može izvršiti u tajništvu škole, čije je uredovno vrijeme za rad sa strankama u tjednu (od ponedjeljka do petka) prijepodne od 9 do 12 sati, i poslijepodne od 16 do 18 sati. Predbilježba se može izvršiti osobnmo, kao i putem pošte / e-pošte.


Dokumenti potrebni za upis

Uvjerenje o prethodno završenom osposobljavanju za palitelja/icu mina, domovnica, rodni list, osobna iskaznica, liječnička potvrda o radnoj sposobnosti za predmetne poslove.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr