RUKOVATELJ RUDARSKOG / GRAĐEVINSKOG STROJA
bager, utovarivač, buldozer, grejder, skreper, strojevi za sabijanje tla, valjak, finišer, strojevi za proizvodnju, transport i ugradnju betona i maltera, mješalica za beton, auto mješalica, pumpa za beton, strojevi za dizanje i transport tereta, toranjska dizalica, auto dizalica, hidraulična platforma za dizanje ljudi, viličar, demper, traktor, strojevi za drobljenje i mljevenje kamena, strojevi za sortiranje kamenog agregata, sušilice mineralne sirovine
Organizacija nastave

Nastava je u trajanju od 130 do 170 sati - ovisno o vrsti stroja za kojeg se polaznik/ica osposobljava, a prilagođeno svakom pojedinom stroju u pravilu obuhvaća nastavne cjeline strojarstva - vrste, namjena i dijelovi stroja, osnove hidraulike i elektrotehnike, održavanje stroja, zaštita na radu, te tehnologije zanimanja - pravilno i sigurno upravljanje strojem. Teorijski dio nastave se odvija u školi i organiziran je tijekom tjedna u večernjim satima, dok se praktični dio nastave održava u u trgovačkim društvima i obrtima na poslovima rukovatelja stroja za koji se polaznik/ca osposobljava.
Po održanoj nastavi polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu škola im izdaje uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja/icu stroja za koji su obavljali izobrazbu. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektroničku bazu podataka o stečenim kompetencijama.


Uvjeti za upis u program

  • prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje
  • iznimno - samo za strojeve koji smiju prometovati javnim saobraćajnicama potreban je i položen vozački ispit "F" kategorije (traktori) ili "G" kategorije (radni strojevi)
  • navršenih minimalno 18 godina
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije


Upisni rokovi

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.


Prijava u narednu obrazovnu grupu

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati ili poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene prijavnice koja se može poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.


Dokumenti potrebni za upis

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr