PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU (ADR)

Temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari i Eurospkog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom proemtu (ADR), vozači koji prevoze opasne tvari koje su kao takve definirane ADR-om, kao i osoblje u njihovoj pratnji i osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru, skladištenju i srodnim poslovima u procesu prometa opasnim tvarima, dužni su biti osposobljeni za takve poslove.

Stručno osposobljavanje za vozače vozila koje prevoze opasne tvari vrši se putem tečajeva i to u slijedećim oblicima:
 • osnovni dio tečaja
 • dopunski tečaj - za vozače koji vrše prijevoz opasnih tvari u cisternama
 • dopunski tečaj - za vozače opasnih tvari klase 1 (eksplozivne tvari)
 • dopunski tečaj - za vozače opasnih tvari klase 7 (radioaktivne tvari)

ADR certifikat vrijedi pet godina, a tijekom posljednje - četvrte godine važenja ADR certifikata vozači su dužni pristupiti tečaju obnove znanja koji se vrši po skraćenom programu, a tečajevi se održavaju u slijedećim oblicima:
 • obnova znanja osnovnog dijela tečaja
 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz u cisternama
 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz opasnih tvari klase 1
 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz opasnih tvari klase 7

(Napomena: vozači kojima je isteklo ADR certifikat, odnosno prošlo je više od pet godina od zadnje provjere znanja, tečaju i ispitu moraju ponovno pristupiti kao da to čine prvi put - tj. prisustvuju tečaju koji se održava u punom opsegu.


Organizacija nastave

Nastava se organizira tijekom tjedna u večernjim satima, te vikendom, a u trajanju je od 16 pa do 52 sata - ovisno o vrsti tečaja, vozila kojim vozaš upravlja te tvari koje prevozi.
Nakon održane teoretske nastave i prisustvovanja praktičnim vježbama polaznici polažu ispit. Nakon uspješno položenog ispita polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, odnosno Uvjerenje o završenom stručnom osposobljavanju osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari. Temeljem izdatih uvjerenja, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske polaznicima izrađuje i izdaje potvrdu (iskaznicu) vozača vozila za prijevoz opasnih tvari.


Uvjeti i upisa u program

Uvjet za vozača su navršena 21 godina života i najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg
Uvjet za osobe u pratnji: navršenih 18 godina života


Dokumenti potrebni za upis u program

 • domovnica
 • rodni list
 • vozačka dozvola
 • prethodni ADR certifikat (ukoliko se radi o obnovi znanja)

Napomena: prilikom predaje fotokopija polaznici su dužni dati na uvid i originale istih dokumenata.
U slučaju da troškove obrazovanja snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.


Upisni rokovi

Osposobljavanje se organiziraju ovisno interesu građana, gospodarstva ili drugih zainteresiranih subjekata, te započinju u trenutku popune obrazovne grupe.
Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti osobno - u tajništvu škole, koje za rad sa strankama ureduje radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati, te poslijepodne od 16 do 18 sati, ili dostavom ispunjene
prijavnice kao i fotokopije potrebnih dokumenata za upis možete dostaviti poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr