PROGRAMI OBRAZOVANJA
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje (nazivi kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda, bez obzira na to u kojem rodu su korišteni.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE / PREKVALIFIKACIJA


PROGRAMI USAVRŠAVANJA U ZANIMANJUPROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE / ZANIMANJE


OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI - TEČAJEVI, SEMINARI, PRIPREME...


Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr