PREGLED  OBRAZOVNIH  PROGRAMA:

 

Napomena: riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje (nazivi kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

 

 

OBRAZOVANJE ODRASLIH