Programi obrazovanja u području ekonomije, trgovine, poslovne administracije
Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje (nazivi kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda, bez obzira na to u kojem rodu su korišteni.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE / PREKVALIFIKACIJA
PROGRAMI USAVRŠAVANJA U ZANIMANJU

PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE / ZANIMANJE

OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI - TEČAJEVI, SEMINARI, PRIPREME...

Pregled svih obrazovnih programa
Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti
42000 Varaždin, Matka Laginje 6
Tel. +385 42 260 423
pssv@pssv.hr