IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA 

Sukladno odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Privatna srednja škola Varaždin provodi programe izobrazbe koji su namijenjeni osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom nabavom i prodajom.

Zadatak izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju akcidentnih situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

 >> Više o načinu prijave i programu izobrazbe >>


PROGRAMI  OBRAZOVANJA
ODRASLIH

 

Privatna srednja škola Varaždin vrši upis polaznika u:

 

- program osnovnog obrazovanja odraslih

- programe srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme / prekvalifikacije za zanimanja:

 • EKONOMIST

 • KOMERCIJALIST

 • PRODAVAČ

 • GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

 • ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

 • RUDARSKI TEHNIČAR

 • ZAŠTITAR OSOBA I IMOVINE

 • ZIDAR

 • TESAR

 • MESAR

 • PEKAR

- programe usavršavanja nakon završene srednje škole u zanimanju:

 • gRAĐEVINSKI  POSLOVOĐA

 • rUDARSKI  POSLOVOĐA

 • pOSLOVOĐA  SLUŽBE  ZA  ODRŽAVANJE  STROJEVA

 • pOSLOVOĐA  U  TRGOVINI

 • rAČUNALNI  OPERATER

 • KNJIGOVOĐA

- programe osposobljavanja za poslove:

 • u području ekonomije, trgovine i poslovne administracije: - SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA; RUKOVATELJ ROBOM - PRODAVAČ; POSLOVNI TAJNIK; DAKTILOGRAF; RAČUNALNI OPERATER

 • u području: prehrane, turizma i ugostiteljstva: - PRIPREMATELJ JEDNOSTAVNIH JELA I SLASTICA; PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA;  POSLUŽITELJ JELA I PIĆA; PEČENJAR; MESAR; PEKAR;  SLASTIČAR; KONDITOR; SOMMELIER; BARMEN

 • RUKOVATELJ RUDARSKOG / GRAĐEVINSKOG STROJA (strojevi za iskop, utovar, obradu, dizanje i transport, ugradnju materijala i ostali građevinski i rudarski strojevi, poljoprivredni traktor)

 • u području graditeljstva: - ZIDAR; TESAR; ARMIRAČ - SAVIJAČ ŽELJEZA; BETONIRAC; SOBOSLIKAR - LIČILAC; ASFALTER; KERAMIČAR; IZOLATER; STAKLAR;  INJEKTIRAC; TORKETIRAC; MONTER SUHE GRADNJE

 • u području rudarstva: - RUDAR, GEOBUŠAČ; MINER / PALITELJ MINA

 • u području strojarstva i metalurgije: - ZAVARIVAČ; LJEVAČ

 • u području poljoprivrede: - PROIZVOĐAČ  RATARSKIH  KULTURA; VOĆAR; VINOGRADAR - VINAR; SOMMELIER; PROIZVOĐAČ  POVRĆA  NA  EKOLOŠKI  NAČIN; CVJEĆAR - ARANŽER

 • u području šumarstva i obrade drveta: - RUKOVATELJ STROJEVA  ZA  PRIMARNU I SEKUNDARNU OBRADU DRVETA; RUKOVATELJ  LANČANOM MOTORNOM PILOM

 • uslužnih i drugih djelatnosti: - LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA; DIMNJAČAR, SOBAR, ČISTAČ

 • osposobljavanje za poslove RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA (proizvodnja, skladištenje, transport, prodaja, upotreba pirotehnike, miniranje, uništavanje eksplozivnih sredstva, obrana od tuče...)

 • priprema za polaganje GODIŠNJIH KONTROLNIH ISPITA ZA PALITELJA MINA

 • osposobljavanja VOZAČA I OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (ADR)

 • osposobljavanje iz područja ZAŠTITE OD POŽARA

 • pripreme za polaganje MAJSTORSKIH / OBRTNIČKIH ISPITA radi otvaranja obrta

 • izobraze o SIGURNOM RUKOVANJU PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

* * *

Upis polaznika/ca u narednu obrazovnu grupu održavaju se do 18. rujna, a informacije o školovanju se mogu dobiti telefonom, elektronskom poštom ili osobno u tajništvu škole svakim radnim danom prijepodne između 9 i 12 sati ili poslijepodne između 16 i 18 sati.