ČESTA PITANJA:


 1. Gdje se škola nalazi ?
 2. Želim saznati više o mogućnostima školovanja. Kome da se obratim ?
 3. Kad se vrše upisi u školu ?
 4. Koje dokumente moram imati prilikom upisa u školu ?
 5. Moraju li osobni dokumenti potrebni kod upisa biti originalni ili su dostatne fotokopije ?
 6. Završio sam osnovnu (ili neku drugu) školu u inozemstvu. Mogu li nastaviti školovanje u vašoj školi ?
 7. U kom najkraćem roku mogu završiti srednju školu ?
 8. Postoji li i najdulji rok u kom moram završiti srednju školu ?
 9. Koliko traju programi osposobljavanja ili usavršavanja ?
 10. Kad se održava nastava ?
 11. Želim otvoriti obrt. Kakav stupanj obrazovanja moram imati ?
 12. Kako mogu izvršiti plaćanje školarine ? Koji je žiro račun škole ?
 13. Tko polaže završni ispit srednje škole, a tko državnu maturu ?
 14. Pohađam (pohađao/la sam) srednjoškolsko obrazovanje odraslih. Da li i ja moram polagati državnu maturu ukoliko se želim upisati na fakultet ?
 15. Kako i gdje se vrši prijava državne mature za polaznike obrazovanja odraslih ?

 


Gdje se škola nalazi?

Škola je smještena u zapadnom dijelu grada Varaždina, u ulici Matka Laginje na kućnom broju 6.

Dolazite li iz centra grada do škole ćete najjednostavnije doći uputite li se ulicom Braće Radić (ulica koja započinje kod Općinskog Suda u Varaždinu i koja vodi prema zapadnom izlazu iz grada tj. u smjeru grada Ivanca), a nakon što prođete kompleks Opće bolnice Varaždin skrenite u drugu ulicu lijevo.

(Vidi:  kontakt i plan grada  )

Na vrh

Želim saznati više o mogućnostima školovanja. Kome da se obratim?

Informacije se mogu se dobiti u tajništvu škole. Tijekom tjedna, uredovno vrijeme za rad sa strankama je prijepodne od 9 do 12 sati te poslijepodne od 16 do 18 sati. Subotom i nedjeljom tajništvo škole ne radi, a tijekom ljetnih "školskih praznika" radi samo prijepodne.

Možete nam se također obratiti i putem e-pošte: pssv@pssv.hr ili telefona (042) 260 423.

(Vidi:  kontakt )

Na vrh

Kad se vrše upisi u školu?

Upis u pojedine oblike obrazovanja vrši se na temelju natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, oglasnoj ploči i web stranicama škole. Obavijest o organiziranju upisa također može biti emitirana putem lokalnog televizijskog ili radijskog programa, ili objavljena na  oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje, Obrtničke komore ili drugim javnim mjestima.

Upis u prvi razred srednje škole redovnog obrazovanja za mladež obavlja se prijavom na internet portalu www.upisi.hr . Prijava za ljetni upisni rok održava se prema odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja tijekom svibnja i lipnja, a u slučaju slobodnih mjesta nakon ljetnog upisnog kruga obavlja se i jesenski upisni krug.
 

Upis odraslih građana u redovno srednjoškolsko obrazovanje i programe prekvalifikacije vrši se početkom školske godine - u rujnu, a u slučaju potreba i većeg interesa, škola može organizirati upis također i s početkom 2. polugodišta školske godine, tj. u siječnju.

Upisi u programe osposobljavanja i usavršavanja, kao i ostalih vremenski kraćih oblika izobrazbe održavaju se prema potrebama i interesu građana i tijekom nastavne godine, te se o njima možete raspitati u školi.

Na vrh


Koje dokumente moram imati prilikom upisa u školu?

Domovnicu, rodni list (ili izvod iz matične knjige rođenih), osobnu iskaznicu i svjedodžbe kojima se dokazuje uspješno završavano prethodno formalno obrazovanje.

Kod upisa mladeži u prvi razred srednje škole potrebne su svjedodžbe 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole, a za upis odraslih u prvi razred srednje škole potrebna je samo svjedodžba o završenom 8. razredu osnovne škole.
Redovni učenici ili odrasli polaznici koji su prethodno u cijelosti ili samo djelomično završili neku drugu srednju školu i žele nastaviti svoje srednjoškolsko obrazovanje trebaju donijeti sve svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole.

Za upis u neke specifične obrazovne programe mogu biti potrebni i neki drugi dokumenti kao što je npr. potvrda o prethodnom radnom iskustvu, liječnička potvrda o radnoj sposobnosti, vozačka dozvola itd. Detaljnije upute o potrebnoj upisnoj dokumentaciji pogledajte kod opisa pojedinih obrazovnih programa.

Na vrh

Moraju li osobni dokumenti potrebni za upis biti originali ili su dovoljne njihove fotokopije?

Potrebni su originalne ili kod javnog bilježnika ovjerene fotokopije školskih svjedodžbi, dok ostali dokumenti mogu biti fotokopije koje ne moraju biti ovjerene.

Osobna dokumentacija predana prilikom upisa se čuva u arhivu škole, a po završetku obrazovanja svi originalni dokumenti se vraćaju polazniku.

Na vrh

Završio sam školu u inozemstvu. Mogu li nastaviti školovanje u vašoj školi?

Možete. Na upis morate donijeti originale svjedodžbe (svjedodžba) o prethodno završenom školovanju u inozemstvu, kao i njihove prijevode na hrvatski jezik koje je izradio ovlašteni sudski prevoditelj.

Na vrh

U kom najkraćem vremenu mogu završiti srednju školu u programu obrazovanja odraslih? 

Ukoliko dosad imate završenu samo osnovnu školu: - obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Prodavač, Zaštitar osoba i imovine, Zidar, Tesar, Pekar i Mesar će trajati minimalno tri školske godine, a ako želite steći zanimanje Komercijalist, Ekonomist, Rudarski tehničar, Građevinski tehničar ili Arhitektonski tehničar tada će Vaše školovanje trajati minimalno četiri školske godine.

Ukoliko dosad imate završenu trogodišnju srednju školu, a želite završiti četverogodišnju: - Vaše obrazovanje može najkraće trajati jednu školsku godinu.

Ukolko već imate završenu drugu srednju školu a želite se prekvalificirati u novo zanimanje istog stupnja i obrazovnog trajanja: - minimalno trajanje prekvalifikacije može biti 6 mjeseci, a iznimno može trajati i kraće ukoliko se prekvalifikacija za novo zanimanje vrši u istom obrazovnom području te ukoliko imate potrebno radno iskustvo u zanimanju za koje se školujete.

Na vrh

Postoji li najdulji rok u kom moram završiti srednju školu? 

Postoji. U toku pohađanja srednje škole učenik smije najviše dva puta ponavljati razred, time da to ne smije biti isti razred.
Kod srednjoškolskog obrazovanja odraslih trajanje obrazovanja smije biti najviše za polovinu duže od trajanja redovnog obrazovanja.

Prilikom upisa u školu polaznici sa školom sklapaju ugovor o obrazovanju na kom je naznačen krajnji vremenski rok u kom bi trebali završiti svoje školovanje, odnosno u kom imaju status polaznika škole.

Na vrh

Koliko traju programi osposobljavanja i usavršavanja? 

Programi osposobljavanja su najčešće namijenjeni stjecanju radnih kompetencija za obavljanje poslova manjeg stupnja složenosti i ovisno u zanimanju mogu trajati od 80 do 200 sati teorijske i praktične nastave. U praksi se najčešće realiziraju unutar jednog do četiri mjeseca (ovisno o vrsti izobrazbe, tj. zanimanju koje se stječe osposobljavanjem).

Programi usavršavanja namijenjeni su polaznicama koji već prethodno imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje te eventualno prethodo radno iskustvo. Namijenjeni su stjecanju radnih kompetencija za obavljanje poslova višeg stupnja složenosti, a ovisno o zanimanju najčešće traju od 6 mjeseci do jedne školske godine.

Trajanje nekih vidova izobrazbi poput osposobljavanja vozača za prijevoz opasnih tvari, osposobljavanja za uporabu eksplozivnih tvari ili izobrazbe za sigurnu uporabu pesticida su kraćeg trajanja - od 15 do 30 nastavnih sati, ovisno o vrsti izobrazbe, te su u praksi najčešće realiziraju unutar nekoliko dana.

Na vrh

Kad se održava nastava?

Redovna nastava za obrazovanje mladeži se održava se u prijepodnevnom turnusu.

Nastava o programima obrazovanja odraslih (programi srednjoškolskog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja) održavaju se u pravilu u kasno popodnevnim i večernjim satima tijekom tjedna ili subotom prijepodne, a iznimno i prema dogovoru s polaznicima obrazovne grupe nastava se može organizirati i vikendom (subotom i nedjeljom).

Na vrh


Želim otvoriti obrt. Kakav stupanj obrazovanja trebam imati? 

Potrebna školska sprema te nužnost polaganja obrtničkog ispita stručne osposobljenosti ili "majstorskog" ispita utvrđena je Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, i ovisi o djelatnosti, pa predlažemo da se obratite lokalnoj obrtničkoj komori ili službi za gospodarstvo pri županijskom uredu državne uprave.

Vidi:  https://hok.hr

Na vrh

Kako mogu izvršiti plaćanje školarine? Koji je žiro račun škole? 

Plaćanja školarine možete izvršiti uplatom na žiro račun škole - IBAN: HR38 236 0000 110 173 6744   (ZABA d.d.).

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu, u rubriku "model plaćanja" i "poziv na broj" upišite podatke koji su naznačeni na ponudi ili  predračunu škole. Ukoliko niste zatražili predračun kao model plaćanja možete upisati "00", a kao "poziv na broj" Vaš OIB.

Na vrh

Tko polaže završni ispit, a tko državnu maturu? 

Polaznici strukovnih i umjetničkih srednjih škola u četverogodišnjem trajanju na kraju završnog razreda obavezno polažu završni ispit u vidu izrade i obrane završnog rada, a oni koji žele nastaviti svoje školovanje upisom na visoka učilišta, moraju polagati i državnu maturu.
Polaznici gimnazijskog srednjoškolskog programa, na kraju svog školovanja obavezno polažu državnu maturu.

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisuje se Pravilnikom o polaganju državne mature kojeg možet preuzeti ovdje.

Na vrh

Pohađam (pohađao/la sam) srednjoškolsko obrazovanje odraslih. Da li i ja moram polagati državnu maturu ukoliko se želim upisati na fakultet?

Osobe koje su završile četverogodišnje srednje obrazovanja prije 2010. godine i žele upisati fakultet, odnosno neko visoko učilište, nisu obavezne polagati državnu maturu, no to im može umanjiti mogućnost upisa jer im se pri rangiranju na upisnim listama ne pribrajaju bodovi koje se inače dobivaju polaganjem državne mature.
Takvim osobama se preporuča da kontaktiraju nadležnu službu na visokom učilištu koje žele upisati i tamo zatraže informacije o mogućnostima upisa, te - po potrebi – prijave i  polažu državnu maturu.

Osobe koje su završile četverogodišnje srednje obrazovanja nakon 2010. godine i žele upisati fakultet, odnosno neko visoko učilište, obavezne su polagati državnu maturu.

Na vrh

Kako i gdje se vrši prijava državne mature za polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih?

Kandidati koji završavaju četverogodišnje srednje obrazovanje ili su isto već završili u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj trebaju se:

Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti preslike ovjerene kod javnoga bilježnika.
Prijava kandidata postaje valjana u trenutku kada Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno Središnji prijavni ured provjeri točnost osobnih podataka kandidata i podatke o ocjenama to potvrdi u sustavu. Kandidat za polaganje državne mature mogu pratiti prijavljene podatke na svojoj stranici na poveznicama  "Moj odabir/prijavljeni ispiti/prijavljeni studijeki programi", te na poveznici "Moji podatci/ocjene/zaprimljeni dokumenti/zaduženja i uplate".

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature propisuje se Pravilnikom o polaganju državne mature kojeg možet preuzeti ovdje.

Na vrh