Zidar /ica

Organizacija nastave:

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje zidar / zidarica je u trogodišnjem trajanju, dok pri prekvalifikaciji trajanje školovanja ovisi o prethodnoj stručnoj spremi i zanimanju polaznika, te može trajati od, minimalno, šest mjeseci na više.
Nastava se održava dopisno-konzultativnom metodom, putem skupnih i individualnih konzultacija polaznika s predmetnim nastavnicima i provjeru znanja iz nastavnih predmeta, a organizirana je u kasno popodnevnim i večernjim satima tijekom tjedna.
Na kraju školovanja polaznici/ce izrađuju završni rad, a po njegovoj uspješnoj obrani završavaju srednjoškolsko obrazovanje trogodišnjeg trajanja u zanimanju zidar/ica.


Uvjeti za upis u program:

Državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju za koje se polaznik/ca školuje.


Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana za završavanje ovog obrazovnog programa, škola može za polaznike koji se prekvalificiraju raspisati natječaj za upis osim u rujnu također i početkom II. polugodišta tekuće školske godine - tj. u mjesecu siječnju.


Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:


Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (svjedodžba 8. razreda osnovne škole, a u slučaju prekvalifikacije ili nastavka ranije započetog drugog srednjoškolskog obrazovanja sve razredne i završna svjedodžba prethodne srednje škole), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžbe moraju biti u originalu ili mogu biti ovjerene kopije, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije.
Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.


Tabelarni pregled nastavnih predmeta po razredima:

Nastavni predmet *

1. razred

2. razred

3. razred

Hrvatski jezik

+

+

+

Strani jezik  **

+

+

+

Povijest

+

 

 

Etika / vjeronauk  ***

+

+

+

Tjelesna i zdravstvena kultura

+

+

+

Politika i gospodarstvo

 

+

 

Matematika u struci

+ + +
Građevinske konstrukcije + +  
Elementi niskogradnje     +
Poznavanje nacrta   +  
Otpornost građevina     +
Organizacija građenja     +
Osnove računalstva +    
Tehnologija građenja + + +
Matematika u struci + + +
Tehnologija struke +    
Tehnologija zidarskih radova   + +
Praktična nastava + + +

*       - oznaka " + " u redku tabele označava nastavni predmet koji se sluša i polaže u razredu navedenom u stupcu tabele
**     - strani jezik je onaj koji je polaznik učio u svom prethodnom redovnom formalnom obrazovanju
***   - u prvom razredu polaznici odabiru jedan od ponuđenih predmeta: - etika ili vjeronauk