Slastičar /ka

 Organizacija nastave:

Teorijski dio nastave je u trajanju od 50 sati i obuhvaća slijedeće nastavne cjeline: "Osnove poslovanja slastičarske radionice", "Sastojci slastičarskih proizvoda", "Priprema kolača, sladoleda i voćnih slastica", "Osnove higijene i ekologije" i "Zaštite na radu". Teorijski dio nastave se odvija u školi i organiziran je tijekom tjedna u večernjim satima.
Praktični dio nastave je u trajanju od 90 sati i odvija u trgovačkim društvima i obrtima koji obavljaju slastičarsku djelatnost.
Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove slastičara / slastičarke.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- minimalno navršenih 15 godina života,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrtki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, ili završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta...), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.