Ekonomist /ica

Organizacija nastave:

Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje ekonomist/ica je u četverogodišnjem trajanju, dok pri prekvalifikaciji trajanje školovanja ovisi o prethodnoj stručnoj spremi i zanimanju polaznika/ce, te može trajati od, minimalno, šest mjeseci na više.
Nastava se održava dopisno-konzultativnom metodom, putem skupnih i individualnih konzultacija polaznika s predmetnim nastavnicima, i provjeru znanja iz nastavnih predmeta, a organizirana je u kasno popodnevnim i večernjim satima tijekom tjedna.
Na kraju školovanja polaznici/ce izrađuju završni rad, a po njegovoj uspješnoj obrani završavaju srednjoškolsko obrazovanje četverogodišnjeg trajanja u zanimanju ekonomist/ica.
Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje omogućuje polaznicima nastavak školovanja na visokim učilištima / fakultetima, a oni koji to žele trebaju, osim završnog ispita, prijaviti i polagati državnu maturu.

Uvjeti za upis u program:

Državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u zanimanju za koje se polaznik/ca školuje.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana za završavanje ovog obrazovnog programa, škola može za polaznike koji se prekvalificiraju raspisati natječaj za upis osim u rujnu također i početkom II. polugodišta tekuće školske godine - tj. u mjesecu siječnju.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (svjedodžba 8. razreda osnovne škole, a u slučaju prekvalifikacije ili nastavka ranije započetog drugog srednjoškolskog obrazovanja sve razredne i završna svjedodžba prethodne srednje škole), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžbe moraju biti u originalu ili mogu biti ovjerene kopije, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije.
Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.

Tabelarni pregled nastavnih predmeta po razredima:

Nastavni predmet *

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Hrvatski jezik

+

+

+

+

Strani jezik

+

+

+

+

Povijest

+

+

 

 

Etika / vjeronauk **

+

+

+

+

Geografija  

+

+

+

+

Tjelesna i zdravstvena kultura

+

+

+

+

Matematika  

+

+

+

+

Kemija

+

 

 

 

Biologija

+

 

 

 

Osnove ekonomije

+

+

+

+

Statistika

 

 

+

 

Poslovne komunikacije + +    
Komunikacijsko prezentacijske vještine +
Osnove računovodstva +      
Računovodstvo troškova i imovine   +    
Računovodstvo proizvodnje i trgovine     +  
Poduzetničko računovodstvo       +
Marketing + +
Bankarstvo i osiguranje     + +
Tržište kapitala       +
Poduzetništvo + +    
Vježbenička tvrtka     + +
Društveno odgovorna poslovanje   +    
Pravno okruženje poslovanja       +
Informatika + +    
Globalno poslovno okruženje +      
Uvod u poslovno upravljanje   +    
Računovodstvo neprofitnih organizacija                 +  
Analiza financijskih izvješća       +

*      - oznaka " + " u redku tablice označava nastavni predmet koji se sluša i polaže u razredu navedenom u stupcu tabelice
**   - u prvom razredu polaznici odabiru jedan od ponuđenih predmeta: - etika ili vjeronauk