Preventivne mjere zaštite od požara, gašenje, i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom

 

Organizacija nastave:

Osposobljavanje se provodi temeljem odredaba Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom. Nastava je u trajanju od 8 sati tijekom koje se polaznici upoznavaju s osnovama teorije gorenja, uzrocima izbijanja požara, načinima gašenja, preventivnim mjerama zaštite od požara, spašavanjem ljudi i imovine ugrožene požarom, te praktičnom vježbom gašenja.
Nakon održane nastave i pokazne vježbe polaznici polažu ispit, a nakon što ga uspješno polože škola im izdaje Uvjerenje o osposobljenoti za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.


Uvjeti za upis u program:

Navršenih 15 godina života.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati usavršavanje i u drugom terminu tijekom školske godine, a tečaj započinje u trenutku kad je upisan minimalno potreban broj polaznika.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

  • osobno - u tajništvu škole, koje za rad sa strankama ureduje radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati, te poslijepodne od 16 do 18 sati, ili

  • dostavom ispunjene prijavnice koju možete preuzeti → ovdje ←  Ispunjenu prijavnicu možete poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

 

Dokumenti potrebni za upis:

Fotokopija rodnog lista i osobne iskaznice. U slučaju kad za polaznika tvrtka u kojoj je zaposlen snosi troškove izobrazbe potrebna je i narudžbenica iste.