Poslovni tajnik

Poslovna tajnica

 

Organizacija nastave:

Nastava, u trajanju od 125 sati, se održava tijekom tjedna u večernjim satima, a tijekom nje polaznici/ce slušaju predavanja i obavljaju vježbe iz područja uredskog poslovanja, poslovnih komunikacija, osnova knjigovodstva i pravnih propisa, te rada s uredskim strojevima. Nakon odslušanih predavanja i vježba polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslovnog tajnika / poslovnu tajnicu
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno trogodišnje) srednjoškolsko obrazovanje,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrtki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta...), domovnica, rodni list i osobna iskaznica.
Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.