Rukovatelj /ica traktora za unutarnji transport
 

Popis rudarsko - građevinskih strojeva za koje škola organizira osposobljavanje:

● Strojevi za zemljane radove - bager, buldozer, utovarivač, greider, skreper, strojevi za sabijanje tla, valjak, finišer
● Strojevi za transport, utovar i istovar - utovarivač, viljuškar, traktor u unutarnjem transportu, demper
● Toranjska dizalica, autodizalica, hidraulična radna platforma
● Strojevi za spravljanje, transport i ugradnju betonskog sastava i građevinskog maltera
● Miješalica za beton, auto-miješalica za beton, pumpa za beton.
● Strojevi za drobljenje i mljevenje kamena, strojevi za sortiranje kamenog agregata

Organizacija nastave:

Nastava je u trajanju od 130 do 170 sati - ovisno o vrsti stroja za kojeg se polaznik/ica osposobljava, a prilagođeno svakom pojedinom stroju u pravilu obuhvaća nastavne cjeline strojarstva - vrste, namjena i dijelovi stroja, osnove hidraulike i elektrotehnike, održavanje stroja, zaštita na radu, te tehnologije zanimanja - pravilno i sigurno upravljanje strojem. Teorijski dio nastave se odvija u školi i organiziran je tijekom tjedna u večernjim satima, dok se praktični dio nastave održava u u trgovačkim društvima i obrtima na poslovima rukovatelja stroja za koji se polaznik/ca osposobljava.
Po održanoj nastavi polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu škola im izdaje uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja/icu stroja za koji su obavljali izobrazbu. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- minimalno navršenih 18 godina života,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.
- iznimno - za strojeve koji smiju prometovati javnim saobraćajnicama potreban je i položen vozački ispit "F" kategorije (traktori) ili "G" kategorije (radni strojevi)

 

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, ili završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta...), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Iznimno - pri osposobljavanju za rukovatelja/icu strojeva koji smiju prometovati javnim saobraćajnicama potrebna je i vozačka dozvola. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.