Rukovatelj robom - prodavač
Rukovateljica robom - prodavačica
 

Organizacija nastave:

Teoretski dio nastave je u trajanju od 50 sati i obuhvaća nastavne cjeline iz osnova trgovačke struke, poznavanja trgovačke robe, higijene, zaštite na radu i osnova gospodarstva. Nastava se odvija u školi i organizirana je tijekom tjedna u večernjim satima. Praktični dio nastave je u trajanju od 120 sati i odvija u trgovačkim društvima i obrtima koji obavljaju trgovačku djelatnost u maloprodaji i veleprodaji robe.
Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove rukovatelja/icu robom - prodavača/icu.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim radnim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- navršenih minimalno 15 godina,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no
ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, ili završna svjedodžba srednje škole, ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.