Rukovatelj /ica traktorom s poljoprivrednim radnim priključcima
 

Organizacija nastave:

Nastave je u trajanju od 90 sati i obuhvaća nastavne cjeline iz područja strojarstva i održavanja strojeva i uređaja, rukovanja traktorom i poljoprivrednim radnim priključcima, zaštite na radu, te praktične nastave. Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove rukovatelja/ice traktorom s poljoprivrednim radnim priključcima.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim radnim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- navršenih minimalno 18 godina,
- položen vozački ispit za upravljanje traktorom, u cestovnom saobraćaju ("F" kategorija),
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no
ovisno o interesu građana ili tvrtki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica, vozačka dozvola. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.