Rukovanje eksplozivnim tvarima
 

Organizacija nastave:

Osposobljavanje se provodi u skladu s odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima, te Pravilnika o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima.

Tečajevi se organiziraju kao moduli za:

● rukovatelja eksplozivnim tvarima u maloprodaji u prodavaonicama oružja,
● odgovornu osobu za izvođenje glasnog pucnja,
● rukovatelja pirotehničkim sredstvima za izvođenje vatrometa i specijalnih pirotehničkih efekata,
● rukovatelja pirotehničkim sredstvima za tehničku namjenu - obranu od tuče,
● rukovatelja eksplozivnim tvarima i sredstvima pri uništavanju istih,
● rukovatelja eksplozivnim tvarima i sredstvima pri održavanju, transportu i skladištenju istih,
● rukovatelja eksplozivnim tvarima i sredstvima pri proizvodnji eksplozivnih tvari i zbrinjavanju eksplozivnog otpada,
● rukovatelja eksplozivnim tvarima i sredstvima pri miniranju u gospodarstvu.

Nastava je u trajanju do 20 do 25 sati (ovisno o izabranom modulu) te se održava u školi tijekom tjedna u večernjim satima, ili vikendom. Po odslušanoj nastavi polaznici polažu zaključni ispit, a nakon što ga uspjeno polože škola im izdaje uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja/icu eksplozivnim tvarima na poslovima ovisno o izabranom modulu.


Uvjeti za upis u program:

Punoljetnost, prethodno završeno minimalno osnovno obrazovanje, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova pri kojim se rukuje eksplozivnim tvarima, te državljanstvo Republike Hrvatske.


Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati usavršavanje i u drugom terminu tijekom školske godine, a tečaj započinje u trenutku kad je upisan minimalno potreban broj polaznika.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:


Dokumenti potrebni za upis:

Fotokopija rodnog lista, osobne iskaznice, svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju, i liječničko uvjerenje o sposobnosti za rukovanje eksplozivnim tvarima.
U slučaju kad za polaznika tvrtka u kojoj je zaposlen snosi troškove izobrazbe potrebna je i narudžbenica iste.