Rudarski poslovođa / poslovotkinja

Organizacija nastave:

Program usavršavanja za rudarskog poslovođu / rudarsku poslovotkinju namijenjen je usavršavanju znanja i stjecanje novih radnih kompetencija na poslovima u rudarstvu. Nastava se održava konzultativno-instruktivnom metodom trajanja 555 sati, tijekom kojih polaznici/ce unapređuju svoje znanje u području rudarstva, geologije, organizacije proizvodnje, korištenja i održavanja mehanizacije u rudarstvu, osnova bušenja i miniranja, psihofiziologije rada i zaštite na radu.
Teorijski dio nastave se odvija u školi, a organizira se u pravilu tijekom tjedna u večernjim satima ili vikendom (petak navečer, subota, nedjelja), s ciljem što lakšeg prisustvovanja nastavi polaznicima koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Praktični dio nastave se odvija u suradnji sa rudarskim trgovačkim društvima i obrtima.
Nakon odslušanih predavanja i vježbi, te svih položenih predmetnih ispita, polaznici/ce polažu završni ispit u programu usavršavanja, a po uspješno položenom završnom ispitu škola im izdaje uvjerenje o završenom programu usavršavanja za zanimanje rudarskog poslovođe / rudarske poslovotkinje. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka (tzv. e-radna knjižica) o stečenim radnim kompetencijama za obavljanje poslova 5. stupnja složenosti.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) trogodišnje srednje obrazovanje rudarskog smjera, ili završeno srednje obrazovanje u nekom drugom području rada + najmanje 3 godine radnog iskustva na neposrednim poslovima u rudarstvu,
- punoljetnost i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati usavršavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.
Predbilježba za narednu obrazovnu skupinu, kao i upis u obrazovni program se može izvršiti u tajništvu škole, čije je uredovno vrijeme za rad sa strankama u tjednu (od ponedjeljka do petka) prijepodne od 9 do 12 sati, i poslijepodne od 16 do 18 sati.

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Za osobe koje su prethodno završile obrazovanje koje nije u obrazovnom području "rudarstvo, geologija i naftna tehnologija" potrebna je i potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo prethodnom radno iskustvu na neposrednim poslovima u rudarstvu u trajanju od najmanje 3 godine.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.