Rudar /ka na površinskom kopu
 

Organizacija nastave:

Teoretski dio nastave je u trajanju od 50 sati i obuhvaća nastavne cjeline iz područja rudarstva, osnova strojarstva, tehnologije materijala i zaštite na radu. Nastava se odvija u školi i organizirana je tijekom tjedna u večernjim satima. Praktični dio nastave je u trajanju od 120 sati i odvija se u rudarskim trgovačkim društvima i obrtima na poslovima rudara pri površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina.
Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove rudara/ke na dnevnom kopu.
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- minimalno navršenih 18 godina života,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:


Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, ili završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta...), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.