Računalni operater

Računalna operaterka

Organizacija nastave:

Program usavršavanja za računalnog operatera / računalnu operaterku namijenjen je usavršavanju znanja i stjecanje novih radnih kompetencija u području informatike. Nastava se održava konzultativno-instruktivnom metodom trajanja 212 sati, tijekom kojih se polaznici upoznaju s radom i primjenom računala, operacionim sustavom Microsoft Windows, te setom uredskih programa paketa Micorosoft Office - Word, Excel, Access, Powepoint, Outlook, teInternet Explorerom.
Nastava se odvija u školi, a organizira se u pravilu tijekom tjedna u kasno popodnevnim i večernjim satima.
Nakon odslušanih predavanja i vježbi, te svih položenih predmetnih ispita, polaznici/ce polažu završni ispit u programu usavršavanja, a po uspješno položenom završnom ispitu škola im izdaje uvjerenje o završenom programu usavršavanja za zanimanje računalni operater / računalna operaterka. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka (tzv. e-radna knjižica) o stečenim radnim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) trogodišnje srednje obrazovanje,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati usavršavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.