Priprema za polaganje ispita osposobljenosti i majstorskih ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori

 

Organizacija nastave:

Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti, propisana je stručna sprema osoba koje obavljaju poslove voditelja obrta. Tako se za vođenje pojedinih obrta kod kojih se izvode jednostavniji postupci rada može zahtijevati polaganje ispita stručne osposobljenosti u zanimanju, dok se od voditelja obrta kod kojih se izvode složeniji radovi zahtijeva polaganja majstorskog ispita.

Popis obrta i zahtjeva za stručnom spremom, kao i zahtjeva za polaganje ispita stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita nalazi se u Pravilniku o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti.

Privatna srednja škola Varaždin organizira pripremu za polaganje obrtničkih ispita stručne osposobljenoti, te majstorskih ispita.
Nstava se održava u školi, tijekom tjedna u večernjim satima, dok se ispit stručne osposobljenosti, odnosno majstorski ispit održava pred ispitnim povjerenstvom, i u vremenu koji određuje Hrvatska obrtnička komora.

Upisni rokovi:

Škola organizira pripreme ovisno o interesu građana koji su prijavili ispit stručne osposobljensoti, ili majstorski ispit pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

  • osobno - u tajništvu škole, koje za rad sa strankama ureduje radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati, te poslijepodne od 16 do 18 sati, ili

  • dostavom ispunjene prijavnice koju možete preuzeti → ovdje ←  Ispunjenu prijavnicu možete poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

 

Dokumenti potrebni za upis:

Osobna iskaznica.