Poznavanje propisima o eksplozivnim tvarima
(kontrolni ispit za palitelje /ice mina)

Organizacija nastave:

Temeljem odredbi Zakona o rudarstvu i Pravilnika o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, palitelji mina su dužni svake godine polagati kontrolni ispit iz poznavanja propisa o eksplozivnim tvarima. Privatna srednje škola Varaždin vrši pripremu polaznika i organizira polaganje za polaganje kontrolnog ispita.
Nastava, te polaganje ispita se organizira tijekom tjedna u poslijepodnevnim satima, kao i vikendom. Po položenom ispitu škola izdaje uvjerenje polaznicima/cama o položenom kontrolnom ispitu iz poznavanja propisa o uporabi eksplozivnih tvari.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno osposobljavanje za palitelj/icu mina,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Predbilježba za narednu obrazovnu skupinu, odnosno polaganje kontrolnog ispita se može izvršiti u tajništvu škole, čije je uredovno vrijeme za rad sa strankama u tjednu (od ponedjeljka do petka) prijepodne od 9 do 12 sati, i poslijepodne od 16 do 18 sati. Predbilježba se može izvršiti osobnmo, kao i putem pošte / e-pošte.

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

  • osobno - u tajništvu škole, koje za rad sa strankama ureduje radnim danom prijepodne od 9 do 12 sati, te poslijepodne od 16 do 18 sati, ili

  • dostavom ispunjene prijavnice koju možete preuzeti → ovdje ←  Ispunjenu prijavnicu možete poslati poštom ili elektronskom poštom na adresu škole.

 

Dokumenti potrebni za upis:

Uvjerenje o prethodno završenom osposobljavanju za palitelja/icu mina, domovnica, rodni list, osobna iskaznica, liječnička potvrda o radnoj sposobnosti za predmetne poslove. Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.