Samostalni knjigovođa

Samostalna knjigovotkinja

 

Organizacija nastave:

Nastava, u trajanju od 125 sati, se održava tijekom tjedna u večernjim satima u školi. Nakon odslušanih predavanja i vježba polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove samostalnog knjigovođe / samostalne knjigovotkinje. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim radnim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno trogodišnje) srednjoškolsko obrazovanje,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no
ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.