Knjigovođa za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računalnih i financijskih poslova

Organizacija nastave:

Program usavršavanja za knjigovođu za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računalnih i financijskih poslova namijenjen je unapređivanju ranije stečenog znanja i kompetencija na obavljanju uredskog i knjigovodstvenog poslovanja.
Nastava je u trajanju od 190 sati tijekom kojih se polaznici upoznaju s računovodstvom poduzetnika, primjenom računala kod obrade knjigovodstvenih poslova, te psihofiziologijom rada s komuniciranjem, a odvija se u školi tijekom tjedna u večernjim satima.
Nakon odslušanih predavanja i vježbi polaznici/ce polažu završni ispit u programu usavršavanja, a po uspješno položenom ispitu škola im izdaje uvjerenje o završenom programu usavršavanja za zanimanje knjigovođe za samostalno obavljanje i vođenje knjigovdstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova (za obavljanje poslova 5. stupnja složenosti).
Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno srednje obrazovanje četverogodišnjeg trajanja u zanimanju ekonomist, ili srednjoškolsko obrazovanje drugog smjera uz minimalno 5 godina radnog iskustva na knjigovodstveno - računovodstvenim poslovima,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati usavršavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica.
Za osobe koje su prethodno završile obrazovanje koje nije u zanimanju "ekonomist / ekonomistica" potrebna je i potvrda poslodavca ili drugi vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo prethodnom radno iskustvu na računovodstvenim / knjigovodstvenim poslovima u trajanju od najmanje 5 godina.
Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.