Zanimanja u području graditeljstva
 

Popis zanimanja u građevinarstvu za koje škola organizira osposobljavanje:

Zidar, tesar, armirač - savijač željeza, keramičar, soboslikar-ličilac, izolater, betonirac, građevinski staklar, teracer, injektirac, torketirac, asfalter

 

Organizacija nastave:

Nastava je u trajanju do 170 sati, prilagođena je pojedinom zanimanju, a u pravilu obuhvaća nastavne cjeline - čitanje nacrta, osnovne građevinske konstrukcije, građevinski materijali, zaštita na radu, te tehnologije zanimanja - pravilno izvođenje građevinskih radova u zanimanju za koje se polaznik/ca osposobljava. Teorijski dio nastave se odvija u školi i organiziran je tijekom tjedna u večernjim satima, dok se praktični dio nastave održava u u trgovačkim društvima i obrtima na poslovima za koji se polaznik/ca osposobljava.
Po održanoj nastavi polaznici/ce polažu zaključni ispit, a po uspješno položenom ispitu škola im izdaje uvjerenje o osposobljenosti za poslove/zanimanje koje je bilo predmet izobrazbe. Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim kompetencijama.

Uvjeti za upis u program:

- prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje,
- minimalno navršenih 18 godina života,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju,
- državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to u mjesecu rujnu, tj. početkom školske godine.
Ovisno o interesu građana ili tvrtki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:


Dokumenti potrebni za upis:

Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, ili završna svjedodžba srednje škole ili diploma više/visoke škole / fakulteta...), domovnica, rodni list i osobna iskaznica. Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.
Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.