Cvjećar - aranžer

Cvjećarica - aranžerka

Organizacija nastave:

Teoretski dio nastave je u trajanju od 55sati i obuhvaća nastavne cjeline iz područja cvjećarstva, aranžiranja cvijeća, ustrojstva rada u cvjećarnici, gospodarstva i zaštite na radu. Nastava se odvija u školi i organizirana je tijekom tjedna u večernjim satima. Praktični dio nastave je u trajanju od 80 sati i odvija u trgovačkim društvima i cvjećarskim obrtima.

Nakon odslušanih predavanja i obavljene praktične nastave polaznici/ce polažu zaključni ispit osposobljenosti, a po uspješno položenom ispitu stječu osposobljenost za poslove cvjećara - aranžera.

Zanimanje se unosi u radnu knjižicu, odnosno elektronsku bazu podataka o stečenim radnim kompetencijama.

 

Uvjeti za upis u program:

Prethodno završeno (minimalno) osnovno obrazovanje, navršenih minimalno 15 godina, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova u predmetnom zanimanju, državljanstvo Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije.

 

Upisni rokovi:

Upis u obrazovni program vrši se u skladu s natječajem za upis, a u pravilu je to početkom školske godine - u rujnu, te početkom II. polugodišta školske godine - u siječnju, no ovisno o interesu građana ili tvrtki koje upućuju svoje zaposlenike na obrazovanje u ovom programu škola može organizirati osposobljavanje i u drugom terminu tijekom školske godine.

 

Prijava u narednu obrazovnu grupu:

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti:

 

Dokumenti potrebni za upis:

 Svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju (npr. svjedodžba 8. razreda osnovne škole, završna svjedodžba srednje škole, diploma više/visoke škole / fakulteta), domovnica, rodni list i osobna iskaznica.

Svjedodžba mora biti u originalu ili može biti ovjerena kopija, dok se ostali dokumenti mogu predati kao obične fotokopije. Nakon izvršenog upisa polaznicima se vraćaju svi originalni dokumenti koje su predali.

Ako polaznika na školovanje upućuje tvrtka u kojoj je zaposlen, ili neka druga ustanova koja će za njega platiti školarinu, pri upisu je potrebna i narudžbenica iste.