Prijevoz opasnih tvari (ADR)

 

 

Temeljem Zakona o prijevozu opasnih tvari i Eurospkog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom proemtu (ADR), vozači koji prevoze opasne tvari koje su kao takve definirane ADR-om, kao i osoblje u njihovoj pratnji i osobe koje sudjeluju pri utovaru, istovaru, skladištenju i srodnim poslovima u procesu prometa opasnim tvarima, dužni su biti osposobljeni za takve poslove.

 

Stručno osposobljavanje za vozače vozila koje prevoze opasne tvari vrši se putem tečajeva i to u slijedećim oblicima:

 • osnovni dio tečaja

 • dopunski tečaj - za vozače koji vrše prijevoz opasnih tvari u cisternama

 • dopunski tečaj - za vozače opasnih tvari klase 1 (eksplozivne tvari)

 • dopunski tečaj - za vozače opasnih tvari klase 7 (radioaktivne tvari)

ADR certifikat vrijedi pet godina, a tijekom posljednje - četvrte godine važenja ADR certifikata vozači su dužni pristupiti tečaju obnove znanja koji se vrši po skraćenom programu, a tečajevi se održavaju u slijedećim oblicima:

 • obnova znanja osnovnog dijela tečaja

 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz u cisternama

 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz opasnih tvari klase 1

 • obnova znanja dopunskog tečaja - za prijevoz opasnih tvari klase 7

(Napomena: vozači kojima je isteklo ADR certifikat, odnosno prošlo je više od pet godina od zadnje provjere znanja,  tečaju i ispitu moraju ponovno pristupiti kao da to čine prvi put - tj. prisustvuju tečaju koji se održava u punom opsegu.


Organizacija nastave:
 

Nastava se organizira tijekom tjedna u večernjim satima, te vikendom, a u trajanju je od 16 pa do 52 sata - ovisno o vrsti tečaja, vozila kojim vozaš upravlja te tvari koje prevozi.
Nakon održane teoretske nastave i prisustvovanja praktičnim vježbama polaznici polažu ispit. Nakon uspješno položenog ispita polaznicima se izdaje Uvjerenje o završenom stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, odnosno Uvjerenje o završenom stručnom osposobljavanju osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari. Temeljem izdatih uvjerenja, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske polaznicima izrađuje i izdaje potvrdu (iskaznicu) vozača vozila za prijevoz opasnih tvari.

 

 

Uvjeti i upisa u program

 • Uvjet za vozača:

  • navršena 21 godina života

  • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg
    

 • Uvjet za osobe u pratnji:

  • navršenih 18 godina života

 

Potrebna upisna dokumentacija: 

 • domovnica

 • rodni list

 • vozačka dozvola

 • prethodni ADR certifikat (ukoliko se radi o obnovi znanja)

Napomena: prilikom predaje fotokopija polaznici su dužni dati na uvid i originale istih dokumenata.

U slučaju da troškove obrazovanja snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.

 

 

Upisni rokovi:
 

Osposobljavanje se organiziraju ovisno interesu građana, gospodarstva ili drugih zainteresiranih subjekata, te započinju u trenutku popune obrazovne grupe.

Prijava u narednu obrazovnu grupu:
 

Prijava polaznika u narednu obrazovnu grupu se može izvršiti: