OBRASCI  I  AKTI


Obrasci škole

Napomena: - sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i zakonodavstva Republike Hrvatske kojima se definara provedba zaštite podataka, sve osobne podatke osoba uputitelja prijave, upita ili zahtjeva koji se upisuju na obrascima sa ove mrežne stranice, škola će čuvati i koristiti isključivo za potrebe vođenja zakonom propisanih pedagoških evidencija, te u svrhu kontakta s osobom uputiteljem prijave, upita ili zahtjeva, a koji je isključivo vezan uz obrazovnu aktivnost škole.


Akti škole i zakonski akti koji reguliraju pojedina područja

Obrazovanje


Sigurna uporaba pesticida


Prijevoz opasnih tvari (ADR)


Rukovanje eksplozivnim tvarima


Pristup informacijama


Energetika


Rudarstvo


Zaštita od požara


Obrtništvo


Natječaji